نمایش نوار کناری

BIM modeler (building information modeling)

مدل سازی دو و سه بعدی ساختمان با جزییات کامل

مدل سازی اطلاعات ساختمان فقط محدود به دوره طراحی و ساخت نیست و پس از ساخت ساختمان نیز بسیار کاربرد دارد.

BIM شامل تمام اطلاعات مهم و اساسی ساختمان شامل مشخصات ظاهری و فنی، اسناد و اطلاعات مهم، فرآیند مدیریت ساخت، نقشه‌ها و حتی کیفیت ساخت را در بر می گیرد و حتی می توان گفت این مدل سازی ما را در ارزیابی کیفی و کمی پیمانکار پروژه یاری می کند.

یک پروژه شامل مراحل زیر است :

D2 مدل‌های دو بعدی پروژه

D3   مدل‌های سه بعدی پروژه

D4   زمانبندی و برنامه ریزی زمانی

D5   برآوردهای  پروژه و محاسبات متره

D6   بعد از بهره برداری

D7 بعد تحلیل و آنالیز انرژی پروژه

D8 امنیت و ایمنی پروژه

شرح وظایف

ایجاد و مالکیت محتوا، مدل سازی و تولید خروجی

ایجاد فایل ها و اطمینان از اینکه ویژگی های مناسب فایل به درستی گرفته شده باشد.

تولید یا اصلاح اطلاعات مطابق با MSP کنترل پروژه

تولین مدل های گرافیکی و هماهنگی فضایی (کلش گیری)

انجام مسائل هماهنگی با سایر اعضای تیم BIM

ارسال اطلاعات برای تعیین مطابقت TIDP

کارفرمایان/محل کار احتمالی

 • دفاتر معماری
 • دفاتر طراحی سازه
 • دفاتر تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 • کارگاه برای تطبیق نقشه ها

مهارت های کلیدی

 • مهارت های ارتباطی
 • همکاری
 • رهبری و پرورش
 • روحیه کار تیمی
 • مدیریت پروژه
 • هماهنگی بین تیم های سازه و معماری و مکانیک و تاسیسات

مهارت های نرم افزاری

 • Revit
 • Plannerly- The BIM Management Platform
 • Trimble Connect
 • Revizto
 • BIM Collab
 • Dalux
 • ArchiCAD

نمونه آگهی شغلی

https://www.e-estekhdam.com/k4mzer-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-architect-and-bim-modeler-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87

https://jobvision.ir/jobs/422408/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-bim-modeler—male

نوشتن دیدگاه