قوانین و مقررات Cjobs

الف) تمامی کاربران منظم به پایبندی به شئونات و ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای می‌باشند، در غیر اینصورت عضویت آن‌ها باطل گشته و بصورت مقتضی و قانونی با آنان برخورد خواهد شد.

ب) اعتبار و صحت تمامی مندرجات و اطلاعات ثبت شده از طرف همه کاربران (کارجویان و کاربران) تماماً بر عهده ایشان می‌باشد و فرآیند استخدامی از ابتدا تا انتها با عاملیت و تصمیم خود کارفرمایان و کارجویان اجرا می‌گردد و Cjobs هیچگونه مسئولیتی در خصوص موارد مذکور ندارد.

درحال آپلود