کارشناس کنترل پروژه

3 اسفند 1401

توضیحات شغل

الزامات فنی مورد نیاز

آشنایی با مفاهیم کنترل پروژه و پیمانهای EPC و مدیریت پروژه
برنامه ریزی پروژه و تهیه برنامه زمانبندی
کنترل پروژه و تهیه گزارشات پیشرفت
کنترل منابع
تهیه گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و سایر گزارشات مدیریتی
تهیه اکشن پلن
کار با کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط (MSP-P6-OFFICE)

 

موقعیت مکانی