کارشناس معماری – خانم

2 اسفند 1401

توضیحات شغل

شرح شغل و وظایف

مدیریت و پیگیری کارهای مربوط به پروژه
کارهای سه بعدی داخلی
طراحی نقشه های فاز 1 و فاز2 معماری طراحی آشپزخانه های صنعتی بیمارستان،هتل، فودکورت و رستوران و….

موقعیت مکانی