کارشناس فنی

23 اسفند 1401

توضیحات شغل

شرایط احراز

  • با مدرک عمران یا معماری
  • با حداقل 3 سال سابقه بیمه مرتبط و صرفا با دارا بودن شرایط ذیل:
  • دارا بودن گواهینامه پایه 2
  • تمایل به ارائه سفته تا سقف 200 میلیون تومان
  • کارمند دولتی یا بازنشسته حقوق مستمری بگیر بطور حضوری در محل شرکت با امضا پشت سفته همکار را ضمانت نماید

موقعیت مکانی