کارشناس دفتر فنی مقیم کارخانه

28 آذر 1400
10000000 تومان / در ماه
فوری
Apply Now

توضیحات شغل

الزامات فنی مورد نیاز:

امور دفتر فنی کارخانه شامل تهیه نقشه های کاتینگ و دستورهای برش-راه اندازی خط تولید-کمک به واحد کنترل پروژه در وارد کردن دیتا به سامانه-shop drawing آشنایی حقوق پایه-بلد باشه حقوق بالاتر-مسلط باشد سقف حقوقی

الزامات شخصیتی و ویژگی های مورد نیاز و مهم مد نظر کارفرما:

سریع النتقال،باهوش,سرعت عمل و درک بالا،تیپ شخصیتی هیجانی و برونگرا

نرم افزار های تخصصی مورد نیاز:

Tekla-Auto CAD-Office