کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

توضیحات شغل

شرایط احراز

 • دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مهندسی معماری گرایش مدیریت پروژه و ساخت
 • سن: 35-25 سال
 • تسلط به نرم افزارهای کنترل پروژه، Word و Excel
 • آشنایی با PMBOK ،MSP ،Primavera
 • علاقمند به پیشرفت و داشتن انگیزه جهت رشد شخصی و کاری.
 • ترجیحا آشنایی با ساختار پروژه های معماری و طراحی داخلی

شرح وظایف

 • بررسی راندمان عملکرد روزانه پرسنل بر طبق گزارش سالن تولید
 • تهیه گزارشات مدیریتی
 • بررسی و مقایسه پیشبرد فرایند های تولید و تشخیص انحراف از تولید در OPC و زمان بندی مشخص
 • همکاری و نظارت در تعریف WBS
 • برنامه ریزی و زمان بندی پروژه در فازهای مختلف اجرا
 • کنترل، پیگیری، نظارت و گزارش دهی پیشرفت روند پروژه و بررسی علل توقفات کاری و انحراف های زمانی
 • به روز رسانی بانک های اطلاعاتی و برنامه زمانبندی پروژه

موقعیت مکانی