کارشناس ارشد ژئوتکنیک

2 اسفند 1401

توضیحات شغل

 

الزامات فنی مورد نیاز

مدرک تحصیلی فوق لیسانس مکانیک خاک و پی سازی
فارغ التحصیل دانشگاه های دولتی معتبر
حداقل 2 و حداکثر 10 سال سابقه کار مفید در شرکت مهندسان مشاور
توانایی تهیه گزارش مطالعات ژئوتکنیک و محاسبات مربوطه

موقعیت مکانی