کاربر Revit structure

3 اسفند 1401

توضیحات شغل

الزامات موردنیاز

کاربر مسلط به نرم افزار Revit structure
تسلط نسبی به زبان انگلیسی

 

موقعیت مکانی