کارآموز

 • معماری
 • تمام وقت
 • 8 ماه قبل
 • تهران

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق - تومان / بدون دستمزد
 • آیکن
  شیفت صبح
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 2 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : کارآموز
 • آیکن
  تجربه کاری : بدون سابقه کار
 • آیکن
  صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

کارآموز معماری، تماس با شماره تلفن: ۲۲۰۱۷۰۷۴ و ۲۲۰۴۰۱۲۷ 

هشدارهای شغلی

برای مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ایمیل دریافت کنید