کارآموز معماری

 • معماری
 • کارآموزی
 • 1 سال قبل
 • تهران

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق - - / بدون دستمزد
 • آیکن
  شیفت صبح
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 6 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : کارآموز
 • آیکن
  تجربه کاری : بدون سابقه کار
 • آیکن
  صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

کارآموز معماری رایگان، اسنخدام پس از دوره ی کارآموزی

هشدارهای شغلی

برای مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ایمیل دریافت کنید