کارآموز معماری داخلی

18 اردیبهشت 1402

توضیحات شغل

شرح شغل و وظایف

ما به دنبال همکاران کارآموزی هستیم که دیدگاههای ما را به اشتراک بگذارند. انگیزه ایجاد تغییرات مثبت و جسارت شروع آن را داشته باشند.
رویکرد ما در کار ایجاد تجربیات جذاب برای مشتری هایمان است. و برای این رویکرد بدنبال نوآوری، حرفه ای گری و خلاقیت بکر در ساخت تیم مان بوده و هستیم.
پروژه های ما شامل مسکونی اداری تجاری و …. داخل و خارج از کشور میباشند.

موقعیت مکانی