نقشه کش سازه

28 آذر 1400
10000000 تومان

توضیحات شغل

الزامات فنی مورد نیاز:

سابقه آشنایی با ژئوتکنیک،نقشه کشی سازه فولادی،گاهی برای بازدید از پروژه به خارج از شهر باید تردد کنند،در صورت بلد بودن تکلا تهیه نقشه های ساخت برای کارخانه

نرم افزار های تخصصی مورد نیاز:

AutoCad ,Excel, Tekla

موقعیت مکانی