مهندس مکانیک

 • مکانیک
 • پروژه ای
 • 1 سال قبل
 • تهران

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق توافقی تومان / ماهانه
 • آیکن
  شیفت صبح
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 2 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : کارشناس
 • آیکن
  تجربه کاری : 3 سال
 • آیکن
  صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

مهندس مکانیک

هشدارهای شغلی

برای مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ایمیل دریافت کنید