مهندس معمار

8 اسفند 1401
13000000 تومان

توضیحات شغل

شرح موقعیت شغلی

مهندس معمار مسلط به نقشه های فاز 1 و 2  و رندرینگ

موقعیت مکانی