مهندس معمار (طراح فاز یک)

13 اسفند 1401

توضیحات شغل

شرح شغل و وظایف

شرکت مهندسین مشاور فراسازان هنداسه برای تکمیل تیم طراحی خود به دنبال فردی خلاق  با سابقه فعالیت طراحی فاز یک معماری برای انجام فعالیت های ذیل می باشد:

  • طراحی فاز یک معماری
  • کنترل نقشه های فاز یک
  • تهیه مشخصات فنی و آشنا به فهرست بها ابنیه
  • آشنا به متریال های روز
  • برداشت میدانی و تهیه گزارشات فنی و تخصصی
  • طراحی سه بعدی
  • ارتباط با کارفرما جهت دریافت مدارک و ارائه طراحی انجام شده

پاداش –ساعت کاری منعطف –بسته ها و هدایای مناسبتی

موقعیت مکانی