مهندس معمار – خانم

11 اردیبهشت 1402

توضیحات شغل

شرح شغل و وظایف

تسلط به اتوکد، لومیون وفتوشاپ
در صورت درخواست کارآموز، حقوقی در نظر گرفته نشده است

موقعیت مکانی