مهندس معماری

24 اردیبهشت 1402

توضیحات شغل

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

8 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی معماری و شهرسازی

شرح شغل و وظایف

مهندس معمار با سابقه مرتبط جهت کار در کارگاه عمرانی واقع در حکیمیه

سن
از 25 سال

ساعت کاری منعطف –ناهار –صبحانه

موقعیت مکانی