مهندس معماری (فاز 2)

24 اردیبهشت 1402
15000000 تومان - 20000000 تومان

توضیحات شغل

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

5 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی معماری و شهرسازی یا مهندسی عمران / مهندسی راه آهن

شرح شغل و وظایف

مهندس معمار و یا عمران
تهیه نقشه های فاز 2 و اجرایی در دفتر مرکزی و کارگاه
تهیه نقشه های SHOP DWG
تهیه تداخل با نقشه های سازه، برق و مکانیک

موقعیت مکانی