مهندس معماری – خانم

6 اسفند 1401

توضیحات شغل

شرح شغل و وظایف

مهندسین یوتاب طرح چهت تکمیل کادر خود نیازمند افراد واجد شرایط زیر به صورت تمام وقت میباشد.
مهندس معمار خانم، آشنا به ضوابط شهرداری و طراحی فاز دو اخذ تاییدیه نظام

 

موقعیت مکانی