مهندس عمران

31 اردیبهشت 1402

توضیحات شغل

الزامات فردی:

  • با 5 سال سابقه کار
  • مسلط به امور دفتر فنی شامل تهیه و تنظیم صورتجلسات احجام کار، صورت وضعیت ها، لایحه تاخیرات، دستور کارها، نقشه های کارگاهی و اجرایی، جزئیات اجرایی و برآورد مصالح
  • مسلط به فهرست بها و بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه
  • مسلط به نرم افزارهای office و autocad

موقعیت مکانی