مهندس عمران

25 اردیبهشت 1402

توضیحات شغل

الزامات فردی:

 • برای دفتر فنی
 • آشنایی با WBS و نحوه ارائه ان به کارفرما و واحد اجرا
 • بتونه آیتم های فهرست بها رو توسط آنالیز آنها تحلیل کنه و با بقیه آیتم های موجود در همان فهرست بها و یا فهرست بهاهای دیگر مقایسه کنه
 • دید کامل از اجرا و قیمت های مصالح و حمل داشته باشه تا بتونه در گزینه های اجرا هر کدام را از نظر سرعت و نفع شرکت بررسی کنه
 • بتونه قیمت جدید دقیق ارائه کنه و با کارفرما بحث کنه
 • نامه نگاریش قوی باشه و توانایی نوشتن دستور کار (با پیش بینی تمام جوانب و نفع شرکت) و گزارش ها رو داشته باشه
 • ریزمتره، صورت وضعیت و تعدیل بنویسه و مستندسازی کنه و با دستگاه نظارت بررسی کنه و بتونه اسناد ارسالی به کارفرما رو پیگیری کنه تا به نتیجه برسه
 • باید کار با اکسل رو بلد باشه
 • توانایی نقشه خوانی و تشریح و تحلیل آن به تیم اجرایی
 • آشنایی کامل با برنامه تدبیر و تکسا
 • آشنایی کامل با متره و فهرست بها، تهیه صورتجلسات، صورت وضعیت، تعدیل، توانایی مستند سازی صورتجلسات، تاخیرات و گزارش های روزانه
 • آشنایی با شرایط عمومی پیمان و قدرت در نگارش نامه و دستور کار جمله شرایط عمومی پیمان تسلط داشته باشه
 • آشنایی با فهارس بها از جمله فاضلاب، ابنیه، تجهیزات اب و فاضلاب، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی

ساعات کاری

موقعیت مکانی