مهندس عمران

20 اسفند 1401
فوری

توضیحات شغل

اطلاعات مورد نیاز:

دارای حداقل 5 سال سابقه کاری در امور اجرایی کارگاه
منظم و سخت کوش
درج حقوق الزامی است

سایر مزایا
حقوق توافقی
بیمه تامین اجتماعی از ماه اول
عیدی
سنوات

موقعیت مکانی