مهندس عمران (مدیریت پروژه)

16 اسفند 1401
فوری

توضیحات شغل

الزامات مورد نیاز:

جهت مدیریت پروژه
با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط

موقعیت مکانی