مدیر پروژه

24 اسفند 1401

توضیحات شغل

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

10 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
سابقه کار مدیریتی
کارشناسی مهندسی عمران / مهندسی راه آهن یا معماری و شهرسازی

شرح شغل و وظایف

هماهنگی کامل با کلیه ارکان پروژه و ارتباط با پیمانکاران ،مشاوران ،تامین کنندگان و کلیه ارگان های مرتبط

برآورد بودجه تفصیلی پروژه بر اساس منشور پروژه

تهیه برنامه زمان بندی پروژه با توجه به خواست مدیریت و منابع و محدودیت های موجود

برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت های پروژه برای رسیدن به ضرب العجل ها

ارائه چارت سازمانی پروژه

نظارت و کنترل بر فعالیت ها و پیشبرد پروژه و منطبق بودن آن بر برنامه زمانبندی

هدایت ،سرپرستی و نظارت بر اجرای صحیح فعالیت ها و دستورالعمل ها از سوی مدیران

ارائه گزارشات هفتگی، ماهانه و فصلی در خصوص زمان، بودجه و کیفیت

ایجاد و نظارت بر نظام کنترل کیفیت و تضمین کیفیت پروژه

شرایط احراز

حداقل تحصیلات کارشناسی معماری، عمران یا رشته های مرتبط

حداقل 10 سال سابقه کار مدیریت پروژه

توانایی مدیریت پروژه و مدیریت زمان

توانایی تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک های پروژه

آشنایی با فرایندهای مدیریت پروژه

موقعیت مکانی