مدیر داخلی (معمار مسلط به کابینت) – خانم

20 اردیبهشت 1402
10000000 تومان - 12000000 تومان

توضیحات شغل

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

3 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
سابقه کار در صنعت معماری
زبان انگلیسی-پایین تر از متوسط
ترجیحا ساکن شمیرانات

شرح شغل و وظایف

1. مسلط به فرایند طراحی و تولید و اجرای کار چوبی (کابینت)
2. مسولیت پذیر و پیگیر.
3. دارای روحیه مدیریتی و رهبری گروه.
4. گزارش دهی و مدیریت داخلی سازمان

موقعیت مکانی