مترور

28 آذر 1400
Apply Now

توضیحات شغل

الزامات فنی مورد نیاز:

مسلط براتوکد و صورت وضعیت و متره

نرم افزار های تخصصی مورد نیاز:

Auto CAD