طراح معماری داخلی

12 اردیبهشت 1402

توضیحات شغل

شرح شغل و وظایف

طراح معمار فاز1 با سابقه (حداقل 5 سال)
طراح معمار فاز 1 با سابقه (حداقل5 سال مدیریت پروژه)
طراح معمار داخلی با سابقه (حداقل 5 سال )

موقعیت مکانی