سرپرست کارگاه

30 اردیبهشت 1402

توضیحات شغل

الزامات فردی:

  • سابقه کار حداقل 8 سال در شرکتهای پیمانکاری نفت و گاز
  • فنی و آشنا به کارهای اجرائی نفت و گاز
  • توانایی انجام کار در شب
  • فقط ساکن شهر تهران
  • شبکاری

تسهیلات و مزایا

  • حقوق ثابت
  • اضافه کاری
  • بیمه تامین اجتماعی

موقعیت مکانی