سرپرست کارگاه گودبرداری نیلینگ و خرپا

14 اسفند 1401
فوری

توضیحات شغل

الزامات فنی مورد نیاز

مهندس عمران
مسلط به اجرای پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان خرپا
جهت سرپرستی کارگاه
لطفا فقط در صورت داشتن سابقه کار مرتبط با موارد فوق، تماس حاصل نمایید.

تسهیلات و مزایا

توافقی

موقعیت مکانی