سرپرست کارگاه ژئوتکنیک (مطالعات خاک)

16 اردیبهشت 1402
فوری

توضیحات شغل

الزامات فردی:

  • جهت پروژه های خارج از شهر تهران
  • دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد از رشته های زمین شناسی یا ژئوتکنیک یا معدن
  • آشنا با مباحث فنی زمین شناسی
  • آشنا به آزمایش های صحرایی مکانیک خاک (ژئوتکنیک) مثل لفران، بارگذاری و …
  • حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط با کارگاه های مطالعه خاک

موقعیت مکانی