سرپرست دفتر فنی کارگاه (مهندس عمران)

21 اسفند 1401
فوری

توضیحات شغل

الزامات موردنیاز:

نوع قرارداد: تمام وقت
با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط
مسلط به کارهای ابنیه

موقعیت مکانی