سرناظر

28 مرداد 1401
10000000 تومان / در ماه
Apply Now

توضیحات شغل

الزامات فنی مورد نیاز:

مسلط به اجرای سازه (بتنی)،تسلط به ضوابط و آیین نامه،توان مدیریت تیم های اجرای،تسلط بر مسائل فنی بلندمرتبه سازی-تسلط امور قراردادها-حداقل 10سال سابقه کار ساختمانی