تصویر پروفایل شرکت

ویسمن زیگورات

پورمحمدی

درباره شرکت :

به نام معمار هستی

از آغاز پیدایش زمینوآسمان وخلقت انسان تا به امروز ،اساسی تربن نیاز بشر ساخت سرپناهی ایمن ،زیبا ومنحصر به فرد است.قدمت معماری به اندازه قدمت خلقت انسان است ومعماری می تواند بابهره گیری از آداب ورسوم وفرهنگها ونژادها ومذاهب گوناگون به ساخت بناهای مطمئن وزیبا هویت بخشد.با عنایت به لزوم برخورد تخصصی تربه امر طراحی و اجرای پروژه هایعمرانی و نیل به ایجاد شهرهایی زیبا تر که در خور طبع بلند ایرانیان باشد و همچنینایجاد اشتغال و انجام وظیفه نسبت به موطن و زادگاه ، شرکت ویسمن زیگورات  با تکیه بردانش،تجربه،افراد متخصص و کارگروهی  سعی بر این دارد که با طراحی وساخت بناهای ماندگار،آرامش ورفاه را برای هموطنان به ارمغان آورد.