تصویر پروفایل شرکت

ساینا

دورخانلو

درباره شرکت :

  هنر ایرانی، معماری مدرن، مهندسی برتر  سعی دارد با بومی سازی این فناورینوین گامی هر چند کوچک در پیشرفت معماری و دکوراسیون نمای شهری بردارد. شرکت سازه های چادری ساینا با امید رسیدن به ایرانی مدرن و زیبابه ارائه هر چه بهتر این فناوری نوین سازه ای به شما هموطنان عزیز به فعالیت خودادامه خواهد داد.