تصویر پروفایل شرکت

ولی نژاد

ولی نژاد

درباره شرکت :

شرکت مدبران به 3 نفر نیروی متخصص در شاخه ی عمران نیازمند است.