تصویر پروفایل شرکت

گروه 1+3

محمد حشمتی

درباره شرکت :

یک گروه مهندسی که در منطقه شرق تهران پروژه های مسکونی ساختمانی انجام میدهد.


درحال آپلود