تصویر پروفایل شرکت

شرکت معماری نگاه (زاویه نگاه مُعَمِر)

سمیه قضوی

درباره شرکت :

شرکت معماری نگاه (زاویه نگاه مُعَمِر) با مسئولیت محدود به مدیر عاملی سمیه قضوی در راستای خدمت رسانی به جامعه فعالیت می‌نماید.