تصویر پروفایل شرکت

فارست مبل

سنتی

درباره شرکت :

صنایع چوبی افتخاری در سال 1376 فعالیت خود رادر زمینه تولید وارائه محصولات چوبی آغاز نمود و سپس کمتر از یک دهه تلاش در اینزمینه ، در سال 1382 با نام تجاری فارست پا به عرصه فروش نهاد و با بهره گیری از کادریمجرب و مطالعات کارشناسی دقیق در شاخه های مرتبط نسبت به ارائه محصولات همگام باپیشرفت های روز دنیا اقدام نمودنام فارست به پاس قدردانی از جنگل این موهبتالهی برگزیده شد تا به یاد داشته باشیم که نبود جنگل یعنی پایان صنعت چوب و برهمخوردن موازنه واکو سیستم حیات. امید است انتخاب این نام قدمی باشد هرچند کوچک درراه قدر دانی از این موهبت الهی تا آنگونه باشیم که برازنده نام جنگل است . مامجموعه ای متناسب از طرح و رنگ که تداعی گر احساس آرامش و زیبایی است را گرد آوردهایم تا با توکل به بخشنده مصلحت اندیش و اتکا به نیروهای متخصص و متعهد ثمره ایحاصل از تلاقی زیبایی و کیفیت را برای شما نیک اندیشان به ارمغان بیاوریم.

درحال آپلود