تصویر پروفایل شرکت

انزو

شاه‌میر

درباره شرکت :

شرکت انزو یکی ازشرکتهای مطرح در عرصه تولید کابینت و درهای چوبی است که در سال ۱۳۹۱ در شهرک بهسازی صنایع چوب ایران کار خود را شروع نمود.