مهارت های نرم ویژه معماران (قسمت سوم)

مهارت های نرم

همانطور که در دو مقاله قبل اشاره کردیم مهارت های نرم در تثبیت و ارتقاء جایگاه شغلی بسیار موثر هستند. 8مورد را بررسی کردیم و حالا به ادامه این مهارت ها میپردازیم.

9. مهارت سرعت هم زمان دست و چشم

داشتن این مهارت بخصوص برای یک معمار، به این معنی است که هم زمان یک تصویر را ببیند و بتواند همان لحظه آن را به تصویر بکشد. خواه آن تصویر در حال عبور باشد و یا ساکن.

راه های تقویت مهارت سرعت هم زمان دست و چشم

 • رفتن در محیط های شهری و ترسیم ساختمان ها
 • نترسیدن از کشیدن خطوط اشتباه در اول کار
 • استفاده نکردن از پاک کن و تلاش برای اصلاح ترسیمات با مداد
 • رفتن در فضاهای شهری و ترسیم پرسناژهای متحرک همانند بازارهای محلی
 • کشیدن تصویر در زمان معین ( مثلا در ابتدا 1 ساعت، بعد 45 دقیقه و..)

10. مهارت خوب دیدن

مهارت خوب دیدن یکی دیگر از مهارت هایی است که برای یک معمار بسیار مهم است. گاهی اوقات ما در حال عبور از یک مکان هستیم و چشمان مان آن فضا را صرفا تماشا میکند ولی نمی بیند. یعنی اگر فردی از ما در خصوص جزییات سوال کند نمی توانیم اطلاعات دقیقی به او بدهیم. یک معمار برای خلق ایده ها ابتدا نیاز به خوب دیدن و حس کردن محیط اطراف خود دارد.

راه های تقویت مهارت خوب دیدن

 • تمرین کاهش حواس پرتی
 • دقت بیشتر به اطراف خود
 • به یادآوردن مشاهدات قبلی
 • امتحان کردن چیزهای جدید
 • به وسیله مدیتیشن تمرکز را بیشتر کردن
 • حذف مواردی که باعث عدم تمرکز میشوند

11. مهارت تصمیم گیری

مهارت تصمیم گیری یک مهارت ذهنی یا شناختی است. مهارت قدرت حل کردن چالش در زمان می تواند یک مهارت مدیریتی نیز محسوب شود. فردی که این مهارت را دارد میتواند چند گزینه را در زمان کوتاهی بررسی کرده و از بین آن یکی را انتخاب کند. ممکن است حتی در آینده آن تصمیم به نظر اشتباه باشد اما در ان لحظه بهترین تصمیم بوده است و توانایی آن فرد برای انجام آن تصمیم را نشان می دهد.

راه های تقویت مهارت تصمیم گیری

 • گرفتن تصمیم های بسیار کوچک و ابتدایی
 • قرار دادن خود در موقعیت تصمیم گیری (مثلا انتخاب یک لباس یا ماشین)
 • محدود کردن گزینه ها
 • مشخص کردن اهمیت موضوع در ذهن خود
 • عدم سخت گیری برای مسائل ساده
 • فکر نکردن به تصمیات گذشته
 • وارد عمل شدن

12. مهارت تطبیق پذیری

انطباق پذیری به معنای سازگار شدن با محیط های مختلف در جهت بهبود شرایط و رسیدن به اهداف از پیش تعین شده است.این توانایی یعنی فرد قادر است بدون در نظر گرفتن الگوهای ذهنی خود آماده تغییرات و چالش های جدید باشد  و نشان دهد که در وضعیت فعلی چگونه کار را به بهترین شکل خود انجام دهد.این افراد در سازمان های مختلف به راحتی میتوانند وظایف خود را درک کرده و سازگاری خود رانشان دهند تا درجهت رشد سازمان نقش موثری را ایفا کنند.

راه های تقویت مهارت تطبیق پذیری

 • تغییر شیوه تفکر
 • ریسک پذیر بودن
 • تعیین هدف
 • یادگیری بیشتر و بیشتر
 • خارج شدن از ناحیه امن

ارسال دیدگاه