نخستین و مهمترین گام در مدیریت منابع انسانی و توسعه عملکرد سازمان، ارزیابی افرادی است که در سازمان به فعالیت مشغول هستند. به عبارت دیگر باید شایستگی های افراد و مسیر توسعه ای آن ها مشخص شود تا در انجام وظایف، پذیرش مسئولیت ها و تحقق برنامه های سازمان مثمر ثمر واقع شوند

مهم ترین ابزار موثر در شناخت شایستگی های افراد که در عین حال رویکرد توسعه ای دارد، کانون ارزیابی است که شایستگی های فرد را در شرایطی مشابه شرایط محیط کاری ارزیابی می کند. علاوه بر این، ارزیابی شایستگی ها در مدلی از شایستگی ها صورت می گیرد که به سازمان در اثربخش نمودن فعالیت هایش کمک می کند

امروزه با شناسایی فاکتورهای شخصیتی به ویژه فاکتورهای شخصیت سازمانی و کشف ارتباط بین آن با مشاغل سازمانی می توان با اطمینان زیادی به صحت تطبیق شخص با مشاغل سازمانی پی برد. امروزه انجام این کار از طریق کانون های ارزیابی ممکن شده است. کانون های ارزیابی مراکزی به منظور سنجش شخصیت، استعداد و توانمندی های فردی است.

کانون ارزیابی و توسعه صنعت ساختمان

با توجه به سابقه کم استفاده از کانون ارزیابی در ایران و نیز با توجه به اهمیت آن در انتخاب و به کارگیری صحیح مدیران و کارشناسان و نیز موفقیت کسب و کارها، خانه عمران اقدام به پیاده سازی این رویکرد در شرکتها و موسات فعال در صنعت ساختمان کرده است هدف از ایجاد این کانون کاهش هزینه و افزایش عملکرد شرکتهای صنعت ساختمان با ارائه خدمات سنجش شایستگی حرفه ای مدیران و کارکنان است.

کانون ارزيابي خانه عمران یکی از زیر مجموعه های مرکز توسعه سرمایه انسانی صنعت ساختمان است که با بیش از 15 سال تجربه بهره گيري از کارشناسان و اساتيد مجرب و در اختیار داشتن مجموعه ای گسترده از تست های معتبر و ابزارهای مدرن سایکومتریک سازمانی آمادگی دارد مدیران، کارشناسان و كاركنان شاغل در حوزه های مختلف مدیریتی و تخصصی صنعت ساختمان را مورد ارزيابي و سنجش قرار دهد.

زمینه های فعالیت

فعالیت‌های مرتبط با کانون ارزیابی شایستگی ها در خانه عمران، در چهار زمینه متمرکز شده ‌است

پیاده سازی رویکرد کانون ارزیابی در فرآیند استخدامی سازمان ها

تدوین مدل های شایستگی مدیران و کارشناسان سازمان

ارزیابی عملکرد و شایستگی های مدیران و کارشناسان سازمان با رویکرد کانون ارزیابی

ارزیابی شایستگی ها و انتخاب نیروهای آتی سازمان

تدوین برنامه های توسعه ای و آموزشی مدیران و کارشناسان در زمینه های مختلف و پایش اجرای آن